Axenda Urbana Marín

Axenda Urbana de Marín

Que é Axenda Urbana?

O lugar onde vivimos é o que nos define. Marca o noso carácter, a nosa historia, o xeito que temos de ser. Marín é o noso fogar e por iso queremos que sexa:

Para conseguilo, sacamos adiante a nosa Axenda Urbana de Marín, o maior instrumento de planificación estratéxica a longo prazo elaborado ata a data na nosa localidade. 

Estes son os bloques temáticos que aborda a nosa Axenda e as liñas de actuación que consideramos esenciais para ese Marín do futuro:

DIMENSIONES AU MARÍN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE
Dimensión 1. Terrotio sostenible y medio ambiente
OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resilencia
OE4. Hacer una estión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
Dimensión 2. Regeneración urbana integrada.
OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
OE8. Garantizar el acceso a la vivienda.
Dimensión 3. Movilidad sostenible y accesible OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
Dimensión 4. Economía urbana, turismo e innovación digital.
OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana.
OE9. Liderar y favorecer la innovación digital.
Dimensión 5. Cohesión social y gobernanza.
OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza.

Rexeneración Urbana

Humanización das principais áreas urbanas e de actividade

Actuaremos en Avenida de Exército e Marina, Rúa Lameira, Rúa da Ponte, Méndez Núñez, no entorno do Mercado de Abastos… reequilibrando o espazo urbano para que poidan convivir mellor os peóns co tráfico rodado, creando rúas e prazas máis pensadas para a veciñanza.

Rehabilitación das nosas barriadas

Virxe do Carme, San Pedro, A Cañota, Cantodarea… Os barrios de Marín forman parte da nosa identidade e seguen sendo espazos urbanos moi poboados. Queremos melloralos, traballando en proxectos que permitan a súa renovación urbanística e de servizos.

Impulso do parque de vivenda residencial

Trataremos de fomentar a inversión privada na nosa vila para que se impulsen proxectos de promoción inmobiliaria, creando sinerxias co sector constructivo a través de mesas de traballo e de posta en valor dos solares dispoñibles para a creación de vivenda nova no centro urbano.

Territorio e medio ambiente

Creación dun Plan de Acción contra as consecuencias do cambio climático

Debemos ser previsores ante os cambios que se darán nos próximos anos e establecer estratexias medio ambientais que nos permitan medir mellor os indicadores.

Ampliación da rede separativa de abastecemento e saneamento

Seguiremos traballando na reposición dos servizos esenciais, retirando a rede unitaria alí onde aínda esté e colocando tubaxes separadas para poder garantir un bo funcionamento das depuradoras e do saneamento de cara á ría de Pontevedra.

Restauración ecolóxica dos ríos Lameira e Loira

Tanto o río Lameira como o río Loira son corredores fluviais fundamentais. Por iso queremos mellorar a súa contorna, aumentar o espazo dos cauces, potenciando a biodiversidade autóctona e conectando toda a zona con alternativa peonil e ciclable.

Rexeneración paisaxística da praia de Mogor

Queremos potenciar Mogor cunha perspectiva integral, apostando por dúas liñas estratéxicas: a posta en valor e conservación do patrimonio, para revalorizar os elementos arqueolóxicos da zona, e a mellora ecolóxica e medio ambiental, sacándolle todo o partido a esta xoia natural que aínda ten moito por explotar.

Mobilidade sostible

Creación dunha rede de camiños escolares

Queremos que os nenos e nenas do Concello poidan ir camiñando ata o seu centro educativo de forma segura. É unha forma de impulsar un hábito tan saudable como é camiñar, á par que incentivamos a sostibilidade nos desprazamentos dentro do casco urbano.

Elaboración dun Plan de Accesibilidade municipal

Unha cadeira de rodas, un andador, unha dificultade de mobilidade... non poden ser un problema para moverse polo espazo público e os edificios institucionais. Traballaremos para eliminar as barreiras arquitectónicas e facer de Marín un concello accesible para todos e todas.

Impulso do proxecto MARES

Seguiremos ordenando o estacionamento público creando bolsas de aparcamento que reduzan a presenza de vehículos nas principais rúas e mellorando e ampliando a ZONA 2H, que limita o tempo que podemos deixar o coche a 2 horas sen ningún custe, favorecendo a rotación e a dispoñibilidade de prazas.

Creación dun parking subterráneo no Parque Eguren

Un dos proxectos más relevantes para a mobilidade urbana será a creación desta infraestrutura, con capacidade para 225 prazas e cunha inversión que superará os 5 millóns de euros, coa que poderemos resolver gran parte d a problemática do estacionamento que se produce na vila.

Avaliación e posta en marcha dun sistema de transporte a demanda

Queremos que a conexión entre o centro urbano de Marín e os núcleos rurais sexa sostible e útil, permitindo que os desprazamentos da veciñanza sexan nun transporte público que teña bo ritmo de frecuencias e e conexións, segundo as necesidades de cada parroquia.

Creación de máis sendas peonís e ciclistas

Seguiremos conectando o rural e o centro a través desta solución, que permite desprazarse a pé ou en bicicleta dunha forma segura e sostible co medio ambiente, apostando por itinerarios que conecten as principais zonas poboadas cos puntos de maior interese económico, turístico, social e de servizos do municipio.

Turismo, economía e innovación dixital

Mantemento e crecemento do escaparate virtual Marín en Rede

Máis de 200 negocios e persoas emprendedoras de Marín xa contan cun directorio online e unha plataforma de contidos pensada por e para a economía local. Avanzaremos no seu desenvolvemento e crece mento, posicionándoa como espazo online de referencia para coñecer o tecido comercial marinense.

Plan de formación de profesionais

O futuro da xente nova pasa por ofrecerlle opcións de calidade en materia de inserción e especialización laboral. Crearemos unha canle de comunicación eficaz entre as empresas portuarias e outros sectores punteiros da nosa vila para potenciar un plan de fo formación claro e con futuro para que a mocidade de Marín teña oportunidades de rmación claro e con futuro para que a mocidade de Marín teña oportunidades de desenvolver o seu proxecto laboral e de vida na nosa vila.desenvolver o seu proxecto laboral e de vida na nosa vila.

Desenvolvemento do Plan de Sostibilidade Turística

Grazas á estratexia turística que o Concello ten para os próximos anos, acadáronse 2 millóns de euros da Unión Europea para levar adiante proxectos clave, como a posta en valor do Lago Castiñeiras, a rehabilitación do Vial de Praias ou a dixitalización dos recursos turísticos e da sinaléctica para achegar todo o que Marín ten a golpe de click.

Conversión de Marín nun territorio smart, que use os avances da tecnoloxía Big Data

Traballaremos nunha estratexia de inclusión das TICs en todo o que ten que ver coa xestión urbana, tratando de mellorar o seguem ento dos recursos medioambientais, patrimoniais e de mobilidade. Ademais, seguiremos impulsando a Administración Dixital para ser un Concello aberto os 365 días do ano.

Cohesión social

Elaboración de protocolos e campañas en favor da saúde física, psicolóxica e de atención á diversidade

A vida actual ten retos que debemos superar como sociedade, aportando ferramentas de mellora especialmente para a nosa poboación adolescente. A saúde mental será unha prioridade, así como a mellora de hábitos e a inclusión, apostando pola visibilidade e a formación social para que ninguén quede atrás.

Mellora da conectividade dixital nas áreas rurais

Esa filosofía de que ninguén quede atrás tamén ten un plan de traballo na ruptura da brec ha dixital entre o mundo urbano e as parroquias, garantindo o acceso a unha conectividade real en todos os puntos do termo municipal. Trataremos de negociar que se estenda a fibra óptica no rural, apostando por un novo xeito de vivir, que permite conciliar teletraballo e ocio dixital con vivir e apostar polo medio rural.

Plan de envellecemento activo, reducindo a brecha dixital e o risco de soidade

A accesibilidade universal tamén ten que ver con que todos e todas, independientemente da nosa idade, aprendamos a movernos no mundo dixital, xa que o presente xa non e entende sen el. Ademais, a terceira idade en Marín terá programas propios para que a soidade, que é un problema de primeiro orden na sociedade actual, non o sexa aquí.

Fomento da participación pública

Queremos que a construción do Marín do futuro sexa algo colaborativo, un proceso no que a veciñanza teña unha voz autorizada e escoitada. Por iso, crearemos unha plataforma de participación pública a través da cal canalizar todas as propostas da ciudadanía e apostaremos por asembleas veciñais e de xuventude que sirvan como think tanks

Reconexión de Marín co Porto e a Escola Naval Militar

O Porto e o centro castrense son parte es encial da nosa historia, no presente e do futuro de Marín. Por iso, estebleceremos sinerxias a tres bandas, poñendo en común proxectos de mellora para Marín, así como opción de visita e de actividades e eventos que poidan achegar toda a ciudadanía a realid ade e o día a día de ambas institucións.

Documentación da Axenda Urbana

Marco Estratéxico e Plan de Acción

Diagnose Estratéxica

Indicadores de seguimento e evaluación

Datos identificativos e indicadores de seguimento